Dolketale. Fra Shakespeare over Strindberg til Houellebecq har store forfattere været næret af en bestemt følelse. Tysk litterat skriver hadets litteraturhistorie.

Had som kapacitet
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Skribenternes avis

Anna Libak

Klaus Rothstein

Magnus Boding

Morten Beiter