Debat. Vi jøder omskærer ikke vores børn på grund af religiøs hjernevask.

Mening i galskaben

Mening i galskaben

Sundhedsfaglige repræsentanter har fået følgende kommunikeret krystalklart i medierne på det seneste: Danskere og danskhed er lig med rationalitet, fornuft og videnskab; minoriteter, der omskærer deres børn, er irrationale/barbariske, ulogiske og styret af okkulte traditioner.

Set fra det sundhedsfaglige perspektiv er omskæring meningsløst og i strid med den moderne videnskab, og derfor virker forbud ligefor. Ydermere kunne man i den anledning også lige slå et slag for behovet for, at religiøse grupper i Danmark reformerer og moderniserer sig, så deres traditioner stopper med at fremme arkaiske, barbariske praksisser.

Hvad dette sundhedsfaglige perspektiv imidlertid mangler, er netop en forståelse af, at vi mennesker også handler ud fra og lader os påvirke af mening og meningsfulde fællesskaber. At vi jøder har ladet vores drengebørn omskære i årtusinder, er ikke på grund af nogen form for religiøs hjernevask, tvang eller mangel på oplysning. De fleste af os er faktisk ganske godt uddannede, nogle af os er endda læger og sygeplejersker, og stadig vælger vi at lade vores børn omskære. Andre af os (igen, vi har gået i de samme skoler og på de samme universiteter som de rationelle stemmer) vælger ikke at omskære vores børn, fordi vi ikke finder denne tradition vigtig eller meningsfuld for vores måde at leve vores jødiske liv på.

De fleste mænd, der lader deres sønner omskære, er selv blevet omskåret, men de gentager ikke dette ritual, fordi de er sadister eller er blevet hjernevasket til at tro, at de skal gøre det. De gør det, fordi de finder det dybt meningsfuldt af religiøse og/eller kulturelle grunde. De er stolte af at kunne lede deres sønner ind i det jødiske fælleskab. Det giver mening for dem.

Også i det danske majoritetssamfund kan man finde eksempler på kulturelle praksisser, der ikke flugter med »den rene videnskab«, men alligevel får samfundets opbakning.

Vi skal ikke længere end et par uger tilbage, hvor debatten om unges alkoholvaner rasede. Fra et sundhedsfagligt perspektiv kan de unges nuværende drukvaner ikke forsvares. Det er entydigt dårligt, at teenageres hjerner i en så formativ periode bliver udsat for alkoholens skadelige effekt. Alligevel vil et flertal stadig ikke lovgive omkring begrænsning af unges adgang til alkohol. Hvorfor? Fordi mange danskere finder denne praksis meningsfuld.

En ungdom i Danmark er og bliver uløseligt forbundet med alkohol og druk. Det er en del af, hvem vi er. Derfor skåler vi med dem, når de er 15 år, og henter dem på skadestuen efter udpumpning, når de er 16. Et eller andet sted finder vi mening i galskaben.

Omskæring har en længere historie og også en teologisk forklaringsramme. Ydermere har Styrelsen for Patientsikkerhed så sent som i februar 2020 konkluderet, at omskæring er et sikkert indgreb uden varige mén, hvis det foretages under professionelle omstændigheder. Men grunden til, at vi jøder og muslimer vælger omskæring fra eller til handler om, hvorvidt vi finder det meningsfuldt.

Vi forlanger ikke, at majoritetssamfundet forstår vores særegenheder, men vi vil kæmpe for, at der i et demokrati som det danske er plads til, at vi har forskellige meningsgivende fællesskaber, som vi kan indvie vores børn i.

Side 14Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck