Hvidvask. Danske banker har 4.300 personer ansat til at kontrollere hvidvask, og sidste år sendte de 53.000 indberetninger til det særlige Hvidvasksekretariat. Men her er der kun omkring 30 medarbejdere til at behandle sagerne, så kun få bliver taget op. Er systemet i stykker?

Kø ved møntvasken
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck