Kommentar. Ved museumsbranchen overhovedet, hvad den gør?

Jesus 20.000 kr.
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck