Roman. Ærkerussisk amokromans litterære excesser bliver uinteressante i længden.

Lag på trættende lag