Roman. Ærkerussisk amokromans litterære excesser bliver uinteressante i længden.

Lag på trættende lag
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen