Leder. Påtrængende behov for opdatering af lovgivningen omkring seksuelle overgreb mod børn.

Sex med børn er voldtægt

Sex med børn er voldtægt Af Martin Krasnik

DA landsretten i juli frikendte en 32-årig mand for voldtægt af en 13-årig pige, vakte det kortvarig bestyrtelse, hvorefter historien druknede i den store ståhej om sagen mod Britta Nielsens børn. Bestyrtelsen var helt berettiget, og det er vigtigt at minde om sagen, så den ikke glemmes. Det er en skandaløs dom, der vidner om et akut behov for en ændring af lovgivningen, når det gælder seksuelle overgreb på børn. Manden blev af byretten sidste år kendt skyldig i voldtægt af pigen, der gik på den skole, hvor han arbejdede som idrætslærer. Anklageskriftet er ubehagelig læsning: I en længere periode havde manden opbygget et tillids- og afhængighedsforhold til pigen, som han derefter flere gange havde seksuelt samkvem med, herunder et brutalt samleje i en skov. Det involverede både tvang og trusler, sagde byretten, som derfor idømte ham seks års fængsel.

LOVGIVNINGEN er i dag sådan, at har en voksen samleje med et barn på 12 eller yngre, er det altid voldtægt uanset omstændighederne. Er barnet 13 eller 14, gælder derimod de samme bestemmelser som for voksne, hvis voldtægtsparagraffen skal bruges. Den dømte ankede dommen til landsretten, som netop ikke fandt det bevist, at der havde været vold eller trussel om vold involveret, hvorfor den i stedet dømte ham efter de mildere paragraffer om samleje med mindreårig og blufærdighedskrænkelse. Mange har påpeget, at landsretten har fejlet, men egentlig har den holdt sig strengt til lovgivningen. Og lovgivningen, som den er i dag, stiller pigen i en helt ulykkelig og urimelig situation, hvor retssystemet på lange stræk accepterer gerningsmandens forklaring om, at det faktisk var pigen, der forførte ham, og at han desværre var for svag til at stå imod tilnærmelserne.

SVIGTEDE loven denne pige, er det, fordi den i realiteten ikke forholder sig til det stadig mere udbredte fænomen grooming, også kaldet Lolita-fænomenet, hvor en ældre mand skaber et tillidsforhold til en mindreårig og derefter dyrker sex med hende. Der er stort fokus på fænomenet i udlandet, hvor sociale medier er blevet et rent slaraffenland for pædofile mænd. Ikke blot skal myndighederne herhjemme se at få rettet opmærksomheden mod det problem, lovgiverne må også reagere: Samleje med et barn, også en 13- eller 14-årig, er selvfølgelig voldtægt. De åbenlyse gråzoner må man ordne i lovgivningsarbejdet. Og det bør være en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har manipuleret pigen til at tro, at det er naturligt.

 

Læs også artiklen om en barndom præget af forældrenes ideologisk funderede incestovergreb: »En anden tid«

Side 14