Kafkask. Mange kunstnere med atypiske arbejdsgange lever ikke op til de firkantede krav til støtten i Kulturministeriets kompensationspulje for COVID-19-krisen. Det har ført til hård kritik af ministeren.

Kulturkløften