Mikroorganismer. Skimmelsvampe og andre former for fermentering har været en central del af klodens madkulturer i årtusinder. I de seneste år er de gamle teknikker blevet genopdaget af både toprestauranter og moderne husmødre.

Mug på mode