Anagram 378. »Hvem skal bo i husene/ når alle folk er væk?«

Flamlænderherskeren frikendes i fuld skala