Nødretstilstand. COVID-19 breder sig med foruroligende hast i Spanien. Landets mange små forretningsdrivende frygter både virus og økonomisk ruin.

Når modgangen er størst