Naboskel. I 100-året for grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland var der lagt op til at fejre, at den grænse i grunden kun var symbolsk, for nu var vi forenede i EU. Men så kom coronaen forbi.

Coronavirus er føget over hegnet