Virus. »Den afmagt, man oplever, når det går op for én, at hvis du ikke redder dig selv, er der ingen, der gør det.« Coronatanker rundtom i Europa og USA.

Borgersind & junglelov