Rekrut. I årevis har man forsøgt at hverve unge med indvandrerbaggrund, men mange nærer fordomme om politiet, siger Kabeer Takiar. Det har han gjort til sin mission at få ændret.

Bag uniformen