Toiletgate. Dette er ikke bare en historie om et toilet; det her stikker dybere, langt ned i selvforståelsen – og længere ned, til erindringen. En historie om livet i Danmark efter kommunalreformen, om man vil; en centraliseringsfortælling.

Alt på et bræt