Minimumsnormeringer. Der er stor forskel på prisen for at få passet børn. Men i flere kommuner med en høj forældrebetaling er normeringerne – og dermed kvaliteten – ringere end gennemsnittet.

Brugerbetaling med bagside