Audition. I oktober var der audition for 120 børn fra Tivolis Balletskole. Faktisk var med, da de dystede om at komme med i årets juleforestilling Snedronningen. Der var nemlig kun brug for 12 balletbørn.

Sneboldkamp i sneglefart