Anagram 369. »Bonden beder med liden Roe/ Naar Regnen slaaer paa hans Hue ...«

Patrioten Tullesøns lirumlarum