Interview. Vesten kan lære af Ruslands realpolitiske tilgang i Mellemøsten. Men Putin vil stå stærkere ved at opgive Østukraine, droppe sine forsøg på at dominere nabolandene og nedprioritere modstanden mod NATOs udvidelse mod øst, mener Dmitrij Trenin, en af verdens førende eksperter i russisk udenrigspolitik.

Den ensomme stormagt