Kulturclash. På de danske universiteter foregår meget mundtligt, og udenlandske studerende kan have svært ved at mestre gruppearbejde, mundtlige eksamener og at stille »de rigtige« spørgsmål, viser ny ph.d.-afhandling.

Lost in translation