Sprog. »Der er mere end nogensinde før brug for de kernehumanistiske kompetencer,« siger Hanne Tange, lektor på Institut for Kultur og Læring ved Aalborg Universitet. Men hvorfor vælger de unge dem så fra?

Inhuman udsultning