Djøf. Ved Københavns Universitet har henved halvdelen af de ansatte en støttefunktion. Dermed er KU Europas mest bureaukratiserede. Hvordan er det gået til?

Vildtvoksende bureaukrati