Kommentar. Der er kun to kilder til stabil CO2-fri strøm: vandkraft og kernekraft.

De ukyndige