Forpligt dig! Vis mig dine relationer, og jeg skal sige dig, hvem du er. Det er devisen i David Brooks’ konstruktive forsøg på at få os til at rette kikkerten mod sjælens behov.

Hvilket bjerg bestiger du?