Børnehaven. Danske børn tilbringer i gennemsnit 7,5 timer dagligt i en daginstitution. Det meste er »bunkepasning«, siger pædagog Danielle Mercier, som har startet sin egen højskole for at højne småbørnspædagogikkens faglige niveau.

Når børn blot skal kede sig