På vej. En lille bunke grus fra Mars ville give os uvurderlig viden om vores naboplanet. Ville den også kunne slippe livsfarlige mikrober løs på Jorden?

Rød jord
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen