Arktis. Grænsestriden ved Nordpolen fik en tak opad, da Canada forleden offentliggjorde sine krav, der delvist overlapper de dansk-grønlandske og de russiske. Parterne fastholder, at grænsedragningen kan løses uden større konflikt, men i alle lande omgærdes sagen af stærke nationale strømninger.

Endnu koldere på toppen