EP-valg. EU bør indføre en fælles bund under selskabsskatten, lyder kravet fra de fleste danske partier. Hidtil er satsen på selskabsskatten sænket dramatisk i de europæiske lande. Men Kommissionen har tidligere, forgæves, søgt at opnå enighed i Ministerrådet om et udspil til fælles skatteregler. Blandt de nølende lande var Danmark.

Ræset mod bunden