DEBAT. Det er rationelt at begrænse ens eget klimaaftryk.

Klimapsykopati

Klimapsykopati

 

Matias Ludvig Littauer, freelancejournalist og cand.comm.

Lider man virkelig af en klimapsykose, hvis man prøver at begrænse sit klimaaftryk? Weekendavisens klimaklummist Jens Olaf Pepke Pedersen argumenterer på side to i avisen den 16. maj 2019 for, at den vestlige verden er ramt af en klimapsykose, som bunder i, at mange tilsyneladende fejlagtigt tror, at klimaændringer er klodens største problem. Psykosen får ifølge seniorforskeren mennesker til at handle panisk og irrationelt ved for eksempel at afstå fra flyrejser eller drikke vin.

Pepke Pedersen påpeger med henvisning til en FN-rapport, at klimaændringer indtil videre ikke har udryddet en eneste dyreart. Derudover henviser han til, at antallet af dødsfald relateret til ekstremt vejr er dalet dramatisk.

Hvor Pepke Pedersen har sidstnævnte konklusion fra, vides ikke, men undertegnede har kun opstøvet den hos The Heartland Institute, en organisation, som er kendt for sine forsøg på at så tvivl om klimaforandringer og yde økonomisk støtte til klimaskeptiske forskere. Omvendt understregede 301 danske forskere i et klimaopråb i 2018, at klimaforandringer og deraf »katastrofale vejrfænomener truer menneskers tryghed overalt«. Klimaforandringers potentielle omkostninger for menneskers liv bliver kun tydeligere, hvis man tror forskere fra University of Columbia og California, der mener, at ekstremt vejr bærer en del af skylden for borgerkrigen i Syrien (tørke i årene op til), eller forskere fra det tyske Potsdam Institute, som mere bredt konkluderer, at klimaforandringer har været medvirkende til knap ti procent af verdens væbnede konflikter siden 1980.

Hvad angår planetens andre dyrearter, undlader Pepke Pedersen i sin tilbageskuende argumentation at nævne, at netop FN for nylig fastlog i en 1.500 sider lang rapport, at klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at fem procent eller godt en million plante- og dyrearter risikerer at blive udryddet, hvis temperaturerne stiger med de to grader, som er den øvre grænse i Parisaftalen.

Hvorvidt Parisaftalen er opnåelig, er der bred tvivl om. Men ifølge Pepke Pedersen vil det i hvert fald ikke have nogen effekt, at man som privatperson tænker over sit klimaaftryk. Selv hvis alle mennesker afstod fra at flyve, ville effekten nemlig være umåleligt lille, konstaterer Pepke Pedersen.

Skulle Pepke Pedersen have ret i den omstridte konklusion (hvor han ikke nævner, at flyindustriens andel i verdens CO2-udledning ifølge en undersøgelse for Europa-Parlamentet står til at eksplodere), overser han stadig, at menneskers individuelle handlinger sammenlagt skaber et politisk pres, der gøder jorden for ny politik i tråd med handlingerne.

Dertil kommer de famøse ringe i vandet, der kan følge af aktivistiske handlinger. De ses for eksempel tydeligt i artiklen »Blodigt tab«, som er placeret på dobbeltsiden efter Pepke Pedersens kommentar i Weekendavisen. Artiklen viser netop, hvordan danske slagtere mærker effekten af danskernes klimabekymringer, der sammenlagt fører til, at hele kongeriget spiser mindre oksekød, der som bekendt er en af de største klimasyndere.

Uanset hvor (u)realistisk man mener, det er, at den enkeltes indsats for at begrænse sit klimaaftryk har en effekt i det store og hele, er faktum, at den danske udledning langtfra er bæredygtig på nuværende tidspunkt. Den grønne tænketank Concito mener, at en bæredygtig udledning ligger på omkring to millioner ton CO2 per person, hvor den gennemsnitlige dansker i dag ligger på omkring 17 millioner ton.

Med klimaforandringernes mulige konsekvenser in mente må det vel anskues som en rationel reaktion, at man som privatperson bestræber sig på at nå ned på det niveau? Omvendt virker det i bunden irrationelt at afskrive alle enkeltindividers klimabestræbelser som irrelevante. Måske skulle diagnosen klimapsykose snarere rettes mod dem, der trods viden om klimaforandringers konsekvenser stædigt holder fast i, at den enkeltes effekt på klimaet er så lille, at man slet ikke behøver tænke over det.

 

Dette er et debatindlæg og udtrykker derfor alene skribentens holdning. Du kan indsende forslag til debatindlæg på opinion@weekendavisen.dk.

 

Læs også Jens Olaf Pepke Pedersens klumme fra Weekendavisen #20, torsdag 16. maj: »Klimapsykosen«

Side 16Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Marta Sørensen

Skribenternes avis

Anna Libak

Klaus Rothstein

Magnus Boding

Morten Beiter