Udemokratisk. Befolkningen har delt sig i to stammer med hver sin definition af, hvordan Polen bør se ud, siger den amerikansk-polske historiker og journalist Anne Applebaum, der selv har mistet gamle venner til den modsatte side.

Polen er atter ved at blive tabt