El, gas, vand og varme. Forsyningssektoren, som sidder på nogle tunge monopoler, er svær at danse med, erkender Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Til forbrugernes bedste