Stof til eftertanke. Den stærke borgerlige modstand mod fixerum er stort set forduftet, her seks år efter at de blev indført. Men skønt nogle problemer er løst, er nye kommet til.

Et hurtigt fix