Landbrug 3.0. Fremtidens landmænd skal ikke bare brødføde flere og flere mennesker, men også hjælpe en udpint klode på benene. Skal det lykkes, må de tage genteknologi, droner og kunstig intelligens i brug.

En grønnere revolution