Politiske fanger. Gnistrende velfortalt historie om selvopholdelsesdrift ved fornuftens yderste grænse.

Når ord bliver syge