Kommentar. Tvungen integration virker, mens andre tiltag slår panden mod betonmuren.

Tvingende nødvendig