Bjørnedyr. De kan sætte livet på pause og overleve alt fra kraftig frost og varme til komplet udtørring og kosmisk stråling. Er de vores nøgle til at kolonisere fjerne planeter?

Ottebenet fortrop
Skribenternes avis

Leny Malacinski

Arne Hardis

Skribenternes avis

Hans Mortensen

Aske Munck