Kommentar. Flere lækager på kort tid fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser nødvendigheden af en whistleblowerordning.

Ministeriet for lækager