Mission. Der var engang, hvor danskernes indgang til den eksotiske verden udenfor gik gennem missionsbevægelsen og de kuriosa, missionærerne bragte hjem til udstillinger.

»En Billedbog fra fjerne Egne«