1 Sektion uge 42 | 2016

Europol. Striden om dansk medlemskab handler om meget mere end adgangen til registre og databaser. Danmarks rolle i politisamarbejdet illustrerer hele vores europæiske skizofreni: Vi vil have mere og dybere samarbejde, men vi er hele tiden på vej ud igen.

Af Martin Krasnik

Nødig, men dog gerne

Historien om Danmarks skizofrene, forunderlige forhold til det europæiske samarbejde kunne begynde med et ministermøde i København den 1. juni 1993. I tv-nyhederne samme aften og i aviserne dagen efter var det ikke mødets diskussioner inde i Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet, der fik omtale, nej, det var styrken af kampklædt politi, der beskyttede de fremmødte ministre og de meget højtråbende demonstranter udenfor. De protesterede mod TREVI, kælenavnet for det hidtil meget uformelle europæiske politisamarbejde, som mødet handlede om.

400-500 demonstranter fra det autonome miljø – »Militante EF-modstandere« og »Antifascistisk Aktion« – var mødt op ved Christianshavns Torv. »Politi, militær, den danske nazi-hær!«, lød råbene. Og i en megafon opfordrede en hætteklædt mand deltagerne til at maskere sig, fordi »TREVI registrerer dem, som viser, at de ikke kan lide deres lortesystem«.

»Også fra en helikopter og en gummibåd holdt politiet øje med de sortklædte demonstranter, som stoppede på Knippelsbro (...) og larmede i cirka fem minutter med kanonslag, råben og sirener,« skrev Politiken dagen efter: »Efter tre timer sluttede den lange march med en omgang spisning i Ungdomshusets Folkekøkken.«

Danmark havde 12 dage forinden stemt ja til Maastricht-traktaten med de fire undtagelser, heriblandt retsforbeholdet, efterfulgt af de voldsomme uroligheder på Nørrebro. Der var i de uger og måneder meget tunge elementer i EU-debatten, og justits- og indenrigsministrenes møde om mere politisamarbejde havde ikke topprioritet i offentligheden.

I sikkerhed for de vrede demonstranter tog den socialdemokratiske justitsminister Erling Olsen imod sine ministerkolleger. Et europæisk politisamarbejde var en del af Maastricht-traktaten, men der var ikke sket noget på området i det foregående år. Danmark sørgede nu for aftalen om det første rigtige, operationelle samarbejde: EDU – Europol Drugs Unit – der skulle samle oplysninger om narkohandel og -smugling på tværs af grænserne. Men Danmark ønskede også, at noget endnu mere specifikt skulle indgå i samarbejdet: bekæmpelse af rockerkriminalitet.

Som man kunne læse i en mindre artikel i Berlingske Tidende dagen efter mødet, skulle Danmark stå i spidsen for dette arbejde, fordi både Hells Angels og Bandidos havde etableret deres nordeuropæiske hovedkvarter hér. »Det er et problem, som optager os meget her i landet, og vi har påtaget os opgaven, fordi vi har forudsætninger for det,« sagde Erling Olsen.

Det var ikke tilfældigt, at mødet fandt sted i København, eller at Danmark pressede på for at få noget kød på Europol. Fra begyndelsen var Danmark nemlig helt fremme i skoene. Det var også tilfældet, da Europol fik sin egen konvention året efter, da samarbejdet blev udvidet til at dække alle mulige andre områder, f.eks. med et Center for Cyberkriminalitet eller fælles analyser om menneskesmugling.

»Det er ikke så mærkeligt, at vi i Danmark laver over 60.000 søgninger i Europols databaser,« siger Jens Henrik Højbjerg, der er rigspolitichef og desuden tidligere vicedirektør i Europol.

»Vi har hårdt brug for den hjælp, vi kan få. Europol handler jo om at dele oplysninger, og det falder ikke nationale politimyndigheder så naturligt at dele. Vi har skullet arbejde hårdt for at få de andre med på, at åbenhed er godt for alle. Men det er klart, at jo mindre man er, desto mere får man ud af, at de andre er med på denne åbenhed,« siger Højbjerg.

Politiets entusiasme blev fra første færd matchet af udbredt skepsis, og det var ikke kun Antifascistisk Aktion, der var mistroisk. Da Europol-konventionen blev vedtaget i 1994, udtrykte både Enhedslisten, SF, Information og Politiken enten direkte modstand eller seriøs mistro mod samarbejdets lukkethed og manglende retssikkerhed i Europols databaser, registrering af borgere uden dommerkendelse, udveksling af følsomme oplysninger til andre landes myndigheder og så videre.

Om syv måneder

Politisamarbejdet udtrykker perfekt det evige danske paradoks: Danmark har mere end noget andet land presset på for at udvide og uddybe et samarbejde, som vi muligvis har fået relativt mere ud af end noget andet medlemsland. Men vi har hele tiden stået med det ene ben på vej ud igen: Om syv måneder rammer det retsforbehold, der blev vedtaget i 1993, politisamarbejdet: Den 1. maj bliver det overstatsligt, og så kan Danmark ikke længere være med. Ved folkeafstemningen i december sidste år stemte et flertal af danskerne nej til en tilvalgsordning, og i princippet ryger Danmark så helt ud af samarbejdet.

Medmindre Danmark får en parallelaftale om fortsat medlemskab. Meldingerne fra EU-systemet er temmelig afvisende. »Man kan ikke være halvt gravid. Enten er man gravid, eller også er man ikke. Hvis man stemmer sig ud af Europol, så er man ude. På grundlag af den juridiske situation ser jeg intet alternativ til det,« sagde Frans Timmermans, vicepræsident i EU-Kommissionen sidst i september.

Det har fået rigspolitichefen til at gå i offensiven i en grad, der får Dansk Folkeparti til at anklage ham for at være regeringens forlængede arm.

»Er der ikke en aftale, så er vi ude den 1. maj,« siger Jens Henrik Højbjerg.

»Mit ansvar er, at den del af vores politiarbejde fungerer. Efter 1. maj har vi på papiret ingen danske forbindelsesofficerer i Europol, verdens største efterforskningssamarbejde. Derfor skal jeg i gang med at lave bilaterale aftaler med de andre landes myndigheder om, at vi i stedet kan sidde i deres nationale systemer: I Baltikum, i Tyskland, i Spanien, i Italien. Jeg skal også gøre vores nationale efterforskere klar til at klare sig uden Europols databaser. Et land uden for Europol får jo ikke samme adgang som dem indenfor.«

Her sejler rigspolitichefen ind i oprørt farvand. Dansk Folkeparti og Enhedslisten lovede op til folkeafstemningen sidste år, at dansk medlemskab af Europol kunne fortsætte uanfægtet ved et nej. Morten Messerschmidt lagde op til »en videreførelse af status quo, hvor Danmark er med i Europol«. Men nu siger partiet noget andet og mere realistisk; at en parallelaftale bare skal ligne den, Norge eller Schweiz har; adgang til Europols registre og deltagelse i det operative samarbejde.

»Så kan det godt være, at Jens Henrik Højbjerg ikke kan komme med til alle møderne i Haag, men det lever vi andre nok med,« siger EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth.

Charme og tilbagestrøget hår

Har han ret? Er et sådant tredjelands-medlemskab lige så godt som det nuværende, minus nogle overflødige møder for rigspolitichefen i Haag?

Den første ulempe vil være en mere begrænset adgang til Europols databaser, særligt Europol Information System (EIS). Her står ifølge Europol opført lige præcis 295.374 »objekter«, herunder nummerplader, telefonnumre og andre oplysninger og 86.629 »mistænkte/dømte kriminelle« – 40 procent flere end i 2014. Danske efterforskere søger som sagt over 60.000 gange om året, mens nordmændene kun søger 2.000 gange, sandsynligvis fordi det er mere besværligt for dem: De kan ikke selv søge direkte i baserne – men skal have tilladelse til det hver gang.

Der sidder i Haag fire danske forbindelsesofficerer, udsendt af politiet. Henning Bøgelund Hansen havde dét job fra 1996 til 2000 og igen fra 2010 til 2013. Han siger:

»Når vi for eksempel har en igangværende narkosmugling, søger vi meget i Europols baser. Et af de andre medlemslande kan være i gang med en aflytning, og Europol kan lave analyser af, hvem der ringer til hvem og hvor. Det er de gode til.«

Den anden ulempe er, at tredjelandes forbindelsesofficerer ikke har samme status og adgang, som et fuldt medlemskab giver.

»I gamle dage krævede efterforskning mellem flere lande, at man sendte retsanmodninger til hinanden om aflytninger og ransagninger. Nu nedsætter man et fælles efterforskningsteam (JIT) med de lande, som en sag vedrører. Det er en stor fordel, og tredjelande har ikke samme adgang,« siger Henning Bøgelund Hansen.

En anden tidligere forbindelsesofficer, Jan Jarlbæk, siger:

»Der er ingen tvivl om, at en ’norsk model’ vil være en forringelse. Når jeg går ind til en hollandsk eller spansk kollega og siger, at der kommer en leverance på for eksempel 300 kilo hash med kurs mod Danmark fra Marokko eller gennem Amsterdam, og vi ønsker hjælp til en fælles ransagning, så er udfordringen, at politiet dernede har travlt med meget større opgaver. Så gælder det om at gå ind til kollegerne på det spanske eller hollandske kontor med charme og tilbagestrøget hår. Europols medlemslande sidder lige ved siden af hinanden. Tredjelandene sidder et andet sted i bygningen. Det siger ret meget.«

Når det gælder det operationelle samarbejde, har Rigspolitiet aktuelt bedt de danske forhandlere om at sikre fortsat adgang til Europols databaser, til informationsudvekslingssystemet Siena, til at kunne deltage i efterforskningsteams og til Europols analyser om udviklingen i kriminelles adfærd.

Her opstår det tredje problem: En tredjelandsaftale giver ikke adgang til Europols Styrelsesråd, der beslutter, hvad kræfterne overhovedet skal bruges på. Det var hér, Danmark sidste år fik lavet en analyse over flygtningestrømme og menneskesmuglere. Der vil heller ikke være adgang til Europols centre: Center for Cyberkriminalitet, som Danmark ironisk nok har været primus motor for at få oprettet, og det nye Center for Terrorbekæmpelse.

»Det vil være meget ærgerligt,« siger Jens Henrik Højbjerg. »Det vil gøre os klogere på gråzonen mellem organiseret kriminalitet, bander og religiøs terror. Det er et helt nyt felt. Hvis der skete et terrorangreb i Danmark, ville vi fra første sekund bruge al Europols operationelle og strategiske analysekraft. Man kan ikke på nogen måde sige, at det vil være lige så godt, hvis vi bare har adgang til databaserne.«

Grænser eller Europol

Der foregår en offentlig nævekamp om ansvaret for den aktuelle situation. Dansk Folkepartis Europaparlamentariker Anders Vistisen har sagt, at han beklager, hvis regeringen ikke »formår« at få en aftale på plads. Det er åbenbart, at hans parti nedtoner Europols betydning og optoner politichefens unødvendige møder i Haag. Dansk Folkeparti havde tydeligvis ikke regnet med, at det ville blive svært at få en aftale med EU.

I sagens natur har ingen andre EU-lande en parallelaftale på linje med tredjelande som Norge eller Schweiz. På papiret er det kompliceret. Men sandheden er nok, at EU godt kunne opfinde et sådant medlemskab, hvis man ville.

»Når man siger, at man ikke kan være halvt gravid, er det jo et politisk udsagn,« siger juraprofessor Peter Pagh fra Københavns Universitet. »Selvfølgelig kunne man lave en særordning for Danmark, men det ser jo mærkeligt ud, hvis man sidder i Bruxelles eller Haag. Set derfra har vi haft en folkeafstemning, hvor vi har sagt nej til en tilvalgsordning, der inkluderer Europol. Så må vi jo stemme igen, hvis vi alligevel vil være med. Hvad ellers?«

Ja, hvad ellers? Danske embedsmænd forhandler i disse uger med Europol om et udspil, som så skal accepteres af Kommissionen. Ifølge Jyllands-Posten onsdag er der lige nu »et vindue« for det udspil, fordi der i de næste måneder er roligt i EU før de Brexit-forhandlinger, som skal begynde til foråret. Det er også en fordel, skriver Jyllands-Posten, at det skal forhandles af kommissionsformand Juncker og Lars Løkke Rasmussen. De har nemlig et godt forhold, fordi de begge er rygere og vant til at sludre over en smøg, lyder det. Det lyder lidt spinkelt, og det bliver ikke nemmere af, at en sådan aftale efterfølgende skal godkendes af alle de andre medlemslande.

Rigtigt er det, at det ville være så meget nemmere med en ny folkeafstemning, der kun handler om at tilvælge Europol (og måske også Eurojust og Den europæiske Arrestordre, der ligeledes blev forkastet ved folkeafstemningen sidste år).

Og hér er sagen blevet særligt speget for Dansk Folkeparti. Et Europol-medlemskab betyder nemlig, at Danmark ikke kan forlade Schengen-aftalen om åbne grænser. Det accepterede partiet før folkeafstemningen i december – det gør det ikke længere.

»Ja, der har vi jo erkendt, at vi gik for langt op til folkeafstemningen,« siger Kenneth Kristensen Berth. »Hvis vi skal vælge mellem Europol og muligheden for at træde ud af Schengen, så vælger vi selvfølgelig det sidste. Jeg vil gerne medgive, at der er ting i Europol, vi får vanskeligere adgang til. Men tilhængere som rigspolitichefen overdriver, hvor meget indflydelse Danmark har dernede. Han er jo sendt i byen af Søren Pind. Et fuldt medlemskab af Europol vil betyde, at vi skal acceptere Schengen og sige farvel til grænsekontrol forever. Det sagde vi ikke klart nok før, men det gør vi nu: Det vil vi ikke. Det er en alt for høj pris,« siger han.

Rigspolitichefen svarer sådan på EU-ordførerens kærlighed til en fremtidig grænsekontrol:

»Bomme og politi ved grænsen er jo ikke kriminalitetsbekæmpende instrumenter. Det er alt for gammeldags at tænke sådan. Det kan da godt være, at man kan fange nogle stik-i-rend-drenge, indbrudstyve og narkokurerer ved grænsen. Men det er jo de rigtige kriminelle, vi er ude efter. Og dem fanger man aldrig nogensinde ved at stå nede ved grænsen og holde udkig.«

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533