Bøger uge 42 | 2016

Greatest hits. Som kommentator var Claes Kastholm i særklasse – trods lidt Jeronimus-snak og stedvis letbenede analyser.

Af Johs Lynge

Stilsikker sarkastiker

Sven Ove Gade (red.): Kastholm. Et frit, dynamisk tænkende menneske – artikler af Claes Kastholm 1983-2016. Introduktion ved Hans Mortensen. 288 sider. 250 kr. People’sPress og Berlingske.

I 2010erne har vi taget afsked med en række uforfærdede debattører og stilsikre sarkastikere med (meget) mere som Jørgen Schleimann, Tøger Seidenfaden, Jesper Langballe, Egon Balsby og Klaus Rifbjerg.

Ingen af dem havde dog Claes Kastholms formfuldendte flair for at turnere en leder, klumme, kronik, anmeldelse, artikel eller stikpille. Han blev med tiden en institution i dansk presse – helt frem til sin pludselige død i vinter.

Det er derfor både berigende og lidt vemodigt at få serveret et par hundrede siders Kastholm-skriverier fra 80erne og frem; udvalgt af Ekstra Bladets gamle chefredaktør Sven Ove Gade. Denne har desværre udeladt/overset Kastholms lunkne tv-anmeldelser afMatadorfra tiden på Politiken, hvor avisskriverierne begyndte for litteraten.

Siden blev Kastholm chefredaktør under ansvarshavende Gade på Ekstra Bladet – et engagement der fik et tragi(komi)sk endeligt, som også strejfes i Hans Mortensens forord. Men manden gjorde som bekendt comeback i Berlingskes stikpillepanelGroft sagt; sure gamle mænd – i alle aldre og af begge køn.

Udover de satiriske svirp mestrede Kastholm også kunsten at forene saglig samfundsanalyse med ætsende polemik i længere formater, indeholdende et personligt perspektiv på samfundsudviklingen i det 20. århundrede og lidt til. Centralt står overgangen fra nøjsomheds- til velfærdssamfund, med alle de materielle og kulturelle velsignelser – samt narcissistiske og formynderiske forbandelser – det førte med sig helt frem til i dag.

Kastholms iscenesættelser indeholder både det nære niveau, hvor egne jævne livserfaringer bringes i spil, og det olympiske udsyn, hvor dristige ræsonnementer på en uhyre belæst baggrund opridser en position, man kan forholde sig til. Som da eksempelvis sønnens tandstilling fik den kommunale tandpleje i alarmberedskab, fordi tænderne med Kastholms ord, i lighed med hans egne, »ikke stod som soldater i stram retstilling«.

En tankevækkende lille tvist med tandplejen udspiller sig derpå, som fører til denne faderlige refleksion:

»Jeg har tit tænkt på, hvor mange fællestræk der er mellem det velorganiserede behandler-Danmark og den stat, der lige er holdt op med at eksistere – altså DDR.«

For Kastholm gik skillelinjen ikke mellem rød og blå, men mellem kvalitet og kvantitet.

Den borgerlige debattør var således ikke uden en vis veneration for den økonomisk ansvarlige 90er-generation i Socialdemokratiet med Nyrup, Lykketoft og co. (Ritt Bjerregaard undtaget). Om Svend Auken lyder det i en nekrologisk kommentar, at de planlove, han stod fadder til i miljøministertiden, »har reddet Danmark fra at blive det fuldstændige offer for grådighed, snæversyn og skalten og valten med vores landskaber og byer.«

Overskuelig var til gengæld respekten for Helle Thorning-Schmidt, og hendes såkaldte studenterregering, som Kastholm først advarede alarmerende imod – og siden pukkede løs på. Kritikken af Thorning-Schmidts fremkomst, og hvad deraf fulgte, kobler sig i skriverierne ganske organisk til et mere universelt tema, der optog Kastholm: ungdomsdyrkelsen. Selvom det har et altmodisch strejf, når seniorcolumnisten går til angreb på denne udvikling, har vi vel som samfund et problem, når alder fremfor evner skal være kvalitetskriteriet – ja, et stort problem, i Kastholms optik:

»Dette er tidens største politiske udfordring, men den spiller en forbløffende lille rolle på dagens politiske dagsorden.«

Samfundskritikken forstener dog af og til i Jeronimus-attituder. Når ikke bare tendenser i de sociale medier – som den selvsikre samfundskritiker tydeligvis ikke var velbevandret i – men også selve fænomenet fri digital debat ideligt anskues som et entydigt forfaldstegn, står denne læser og (alt for) flittige facebookbruger af. Betegnende er det da også, at landets førende facebook-kritikere, hvoraf for eksempel Sørine Gotfredsen endnu er iblandt os, ikke har ulejliget sig til selv at stige ned blandt os brugere af det anarkistiske forsamlingshus, som facebook er.

Det var imidlertid ikke kun nutidens dårskaber, som Kastholm harcelerede over. Der var jo også fodnoterne fra det alternative sikkerhedspolitiske flertal, som i 80erne pressede Schlüter-regeringen til at lægge afstand til den oprustning, som NATO foretog over for et ligeledes oprustende Sovjetregime. Stor diskussion – dengang og i dag. Men Kastholm skærer igennem i en klumme i 00erne:

»Den NATO-politik, som den borgerlige regering blev tvunget til at tage forbehold overfor, blev den direkte årsag til Berlinmurens fald, Warszawapagtens ophævelse, Den Kolde Krigs ophør og Tysklands genforening.«

Nuvel, postulater om geopolitiske udviklinger er ofte nemmere at udbasunere end at uddybe. At de oprustnings-initiativer, som NATO foretog i første halvdel af 80erne, var selveårsagentil, at hele den sovjetdominerede østblok kollapsede, er vist lidt letbenet historieanalyse – i den spekulative/kontrafaktiske afdeling. En lang række interne systemfejl og udenrigspolitiske prioriteringer, eksempelvis Afghanistan-invasionen og pengetransfusionerne til alverdens kommunistiske aktører, gjorde vel også deres til at svække Sovjet og Warszawa-pagten økonomisk, militært og moralsk. Og dermed bane vej for oprørene i Østeuropa fra 1980 til 1991, hvor Sovjet som bekendt måtte lukke og s..

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533