1 Sektion uge 40 | 2015

Interview. Morten Østergaard føler sig ikke isoleret i dansk udlændingepolitik, for han er på linje med den tyske kansler, og den vej bevæger danske partier sig også. »Angela Merkel skal have Nobels Fredspris,« synes han.

Af Arne Hardis

Vi står på den europæiske midte

For at give interviewets tunge motor et skvæt æter lægger jeg ud med at vise Morten Østergaard et foto på min mobiltelefon. Det er fra Hamborg Hovedbanegård, det er henvendt til flygtningestrømmene, og det ligner noget fra et billigt rejsebureau i græsrodsformat.

»Transfer« står der med store, håndskrevne, blå blokbogstaver, og nedenunder er angivet tre lande mod nord, man kan rejse videre til. Sverige, Norge, Finland. Nederst står noget på arabisk, som hverken den radikale leder eller jeg forstår, men det er næppe, at man jo også som et særligt attraktivt tilbud kan vælge at tage til Støjbergs Danmark.

Er det mon godt eller skidt, at migranterne undgår os?

»Mest af alt er det ærgerligt. Jeg ville hellere være flygtning i Danmark i dag end for ti år siden,« svarer Morten Østergaard. Han har som bekendt siddet i regering de seneste fire.

Skiltet er også paradoksalt, tilføjer han, for der er jo altså kommet mange til Danmark og ekstraordinært mange de seneste uger. Og så er skiltet i øvrigt også urimeligt, fordi eksempelvis syrere på flugt fra værnepligt er bedre stillet som asylsøgere i Danmark end i Sverige.

»Det er min nationale stolthed, der såres, når vores ry ude i verden lider skade. Det er i følelsernes verden, det skilt rammer mig. Vi tager jo mange, vi åbner asylcentre, vi betragter os selv som en humanitær stormagt, vi har altid stået som et helle for folk på flugt,« forklarer Morten Østergaard.

Vi sidder på det rummelige Christiansborg-kontor, som tidligere var Margrethe Vestagers og før det Marianne Jelveds, og som det nu er faldet i Morten Østergaards lod at fylde ud. Vi har aftalt at diskutere den radikale udlændingepolitik, som synes så underlig ensom efter regeringsskiftet i juni og efter septembers pludselige åbenbaring af Danmarks status som trædesten mellem Tyskland og Sverige:

Socialdemokratiet er under parolen om nationalt udlændingekompromis på vild flugt fra sin gamle regeringsmakker, mens Løkke-regeringen og Dansk Folkeparti er optaget af, hvordan de mon kan få de aktuelle asyltal til at ligne en straksopbremsning, som kan spare staten for en milliard om året. Det projekt virker ikke særlig radikalt.

Det går vor vej

Mobilfotoet har jeg fået tilsendt af en af mine svenske venner, som besøgte mig på vejen fra Stockholm til Hamborg. En hel aften sad vi og småskændtes over en flaske rødvin eller to; han borede i Danmarks internationale ry som racistisk, jeg udmalede Sveriges asylpolitik som den direkte vej til national fortabelse. Svenskeren sendte mig fotoet et par dage efter.

Det er ret beset ikke svært at forstå Morten Østergaards problemer med at sige, om billedets budskab er godt eller skidt, for det er jo en simpel fælde, jeg har lagt for ham: Enten er han glad for, at asylpresset på Danmark mindskes, og så er ridderen af europæiske løsninger hykler. Eller også er han trist over det, og så kan han rubriceres i den virkelighedsfornægtende kategori sammen med Sverige og uden for det rum, hvor rigtige politikere fører rigtig politik. Til sidst, da jeg har spurgt på forskellig vis fem-seks gange, springer Østergaard ud som radikal:

»Ja, der burde være flere af asylsøgerne, som blev i Danmark. Ikke, at det er et succeskriterium i sig selv, og vi har jo taget mange, men billedet afspejler jo ikke sandheden om vores asylregler. Men først og fremmest burde vi tage flere, fordi den slags konkurrencer mellem landene ikke dur som politisk løsning. Det er en form for kaos, som ikke bidrager til at få bragt orden på flygtningeområdet.«

Ifølge Morten Østergaard placerer det synspunkt De Radikale lige der, hvor løsningerne nu formuleres, og han kan sagtens se sit parti i et nationalt udlændingekompromis, fordi den europæiske realitet trænger sig på.

»Det er helt modsat det, du siger. Siden valget er den grundlæggende politiske bevægelse jo gået i vor retning. I valgkampen fik vi at vide, at alt med asylantallet kunne løses nationalt, og at det var SR-regeringens skyld, at så mange søgte asyl på vor lille matrikel. Hvis jeg i valgkampen havde sagt, at vi frivilligt skulle tage 1.000 ekstra asylsøgere, som vi ikke var forpligtet til, var folk jo besvimet. Nu har statsministeren besluttet det. Tilsvarende med de europæiske løsninger, dem går Løkke også ind for nu, ja, selv socialdemokraterne gør det jo bag deres nye retorik. Og Dansk Folkeparti! De taler om, at vi godt kan tage mange flygtninge, bare de ikke får varigt ophold eller integreres i det danske samfund. Samtidig lever de åbenbart fint med, at asyltallet stiger. Det er ikke os, der har flyttet os, det er alle de andre. Vi bliver stående, vi er meget tæt på den europæiske midte i udlændingedebatten, og de europæiske løsninger trænger sig nu også på i Danmark.«

– Er det nok at tage 1.000 ekstra som besluttet af Løkke?

»Det ville være naturligt at byde ind med flere – knap 3.000 måske, det var jo det antal, Løkke angav, vi skulle have taget, hvis vi var med i en forpligtende europæisk fordeling som foreslået af Kommissionen. Men Løkke har altså bevæget sig fra 0 til 1.000, og mon ikke den første frivillige var den sværeste? Når vi får den nye Dublin-forordning, vil der nok være forventning om, at vi igen tager nogle frivilligt. Du kan godt kalde det frivillig tvang, men min pointe er, at det ikke er sikkert, at vi over tid får flere til Danmark ved en europæisk solidarisk løsning.«

Den radikale urkraft

Det er en lidt pudsig situation, De Radikale er havnet i siden folketingsvalget. Partiet blev savet over i juni, formentlig fordi man var så fikseret på 2020-ansvarlighed og økonomiske reformer, at man glemte de baglandsdrømme, som Uffe Elbæk overraskende løb med. Morten Østergaard modsiger ikke den lynanalyse.

Nu har man genfundet sjælen på udlændingeområdet, hvor man ellers – i hvert fald sammenlignet med dagpengespørgsmålet – var meget medgørlig under Thorning-regeringen. Partiet havde endda inviteret to syriske flygtninge, Rabeh og Yara, med til landsmødet i Nyborg for et par uger siden. Østergaard holdt tale for dem på nydeligt engelsk, sagde tak til dem og bød dem velkommen i Danmark, som almindelige mennesker byder andre almindelige mennesker velkommen. Er det mon en radikal urkraft, som rejser sig, spurgte Østergaard landsmødedeltagerne, nu på dansk.

Det pudsige? I virkeligheden er det måske SR-regeringens fortjeneste, at flygtninge søger uden om Danmark. Thorning gennemførte en hel valgkamp med det gennemgående budskab, at kun hendes regering havde formået at stramme asylpolitikken de seneste 12 år.

»Man er jo nødt til at tage afsæt i fakta og den virkelige verden. Fakta er, at SR-regeringen ganske rigtigt ændrede reglerne for familiesammenføring for første gang i 12 år, men stramningen gælder kun den del af ansøgerne, som i samme lovforslag for første gang fik et eget opholdsgrundlag, fordi de tidligere slet ikke fik ophold. Samtidig gennemførtes den stramning på et bagtæppe af mange forbedringer af asylsøgernes vilkår, og vi spillede ud med en reform af integrationsindsatsen med vægt på beskæftigelse. I øvrigt var det mig, der for et år siden sagde, at det ikke var realistisk at hjemsende de syrere, som kommer hertil, i løbet af et år. Det fik jeg megen skældud for dengang, men i dag erkender alle det jo. Alle erkender, at de skal integreres i samfundet. Det var dengang SR-regeringens linie, mens V og DF var imod.«

– Men måske er det slet ikke Støjberg, men SR-regeringen, der har skræmt flygtningene?

»Næppe. Det er snarere menneskesmuglerne. De lever jo af den transit, de lever af frygten. En norsk journalist dokumenterede for nylig, at de også er i fuld vigør på Københavns Hovedbanegård. Og det billede, de tegner af eksempelvis dansk politiks metoder, er jo helt på månen.«

Nej til Ungarnhegnet

I den radikale optik er den eneste mulige vej for Europa at følge hovedlinjerne i Kommissionens forslag. De grundlæggende synspunkter i den radikale position er ifølge Østergaard som følger:

For det første må man nå til en erkendelse af, at den syriske flygtningekatastrofe uden sammenligning er den største udfordring for Europa. Den udfordring kan kun løses i fællesskab, ikke nationalt. Fælles finansiering og fælles fordeling. »Der er ingen fribilletter,« som Østergaard siger – forbehold eller ej.

For det andet skal der hurtigst muligt oprettes modtagecentre i Sydeuropa med ordnede forhold, som gøres til den legale hovedport for flygtninge, der vil søge asyl. Det vil fjerne tilskyndelsen til at søge illegalt op gennem Europa.

For det tredje skal der vedtages en ny Dublin-forordning, som solidarisk fordeler flygtningebyrden mellem landene – herunder Danmark, som bliver nødt til »frivilligt« at gøre det, de andre tvinges til.

For det fjerde kan de mennesker, som flygter på grund af tørke, klimakatastrofer, håb om et bedre liv eller tilsvarende, ikke som udgangspunkt komme til Europa.

»De kan jo ikke alle sammen komme hertil. Det forlyder, at op til to tredjedele af dem, der kommer hertil, ikke er klassiske flygtninge, men indvandrere. Derfor må vi internationalt skaffe et grundlag for, at de ikke møder op ved vor dør. Indvandring af arbejdskraft skal ske styret og ordnet. Her ser vi i øvrigt et stort hykleri fra mange af de sydeuropæiske lande, som jo betjener sig af illegale indvandrere som billig arbejdskraft.«

– Hvis der skal være styr på dem, er det vel Ungarn, som har løsningen?

»Det er det guddødemig ikke! Løsningen er ikke tåregas mod menneskemængder. Problemet flytter i øvrigt med langs hegnet, folk vil altid finde et sted at komme ind, indtil vi har oprettet modtagecentrene som den legale vej til at søge asyl. Det er ikke i orden bare at skubbe problemet ud af sin egen baghave.«

– Hvis man vil holde de uønskede ude, må der jo være en grænse. Et Fort Europa?

»Det kan kun løses med modtagecentre for asylsøgere. Når folk ved, det er porten til asyl, vil de søge derhen. De andre må man stoppe, hvor man antræffer dem. Så skal de enten sendes hjem, hvis de helt åbenlyst ikke er flygtninge, eller sendes til modtagecentret. Hegnet i Ungarn er ikke andet end symptombehandling.«

– Hvorfor skal modtagecentrene ikke ligge i Afrika og Mellemøsten? På europæisk grund bliver det menneskesmuglernes tariffer og antallet af drukneulykker, som afgør asylsøgernes antal?

»Opgaven i nærområderne er at organisere således, at færrest mulige har behov for at flygte. Jeg kan ikke se ideen om lokale modtagecentre, fordi det blot skaber flere asylansøgere, og så er vi jo lige vidt.«

– Så bruger I jo Middelhavet som voldgrav om Fort Europa, mens I kritiserer Ungarn for at opføre hegn?

»Jeg taler hverken om voldgrave eller hegn, men om at mindske strømmen af flygtninge og så i øvrigt sørge for ordentlige modtageforhold for dem, der når her til Europa. Ungarns handlinger er efter min opfattelse i strid med gode humanitære værdier, og lader blot flygtninge sejle deres egen sø. Genplacering af flygtninge fra nærområderne sker via FN – de såkaldte kvoteflygtninge. Der gør Danmark noget, men kunne sammen med andre gøre mere. Men det må jo ikke erstatte, at vi tager ordentligt imod dem, der flygter hertil. Begge dele kræver fælles løsninger.«

Ånden i retsforbeholdet

Flere røster i den offentlige debat har udpeget den tyske kansler, Angela Merkel, som en af de hovedskyldige i det nuværende kaos. Først gav hun efter for flygtningepresset og lovede syrerne asyl, formentlig af bekymring for et sammenbrud for Unionens åbne grænser tilsat humanistiske anfægtelser. Kort efter indførte hun grænsekontrol ved grænsen til Østrig, da kaos truede. Men at pege på Merkel som problemets årsag er helt forkert, mener Morten Østergaard.

»Jeg har godt se, at Kristian Thulesen Dahl og andre vil gøre Merkel til problemet. Men hun tog jo afsæt i en humanitær situation, som var uacceptabel for Tyskland. Der var tale om stærk politisk ledelse. Hvis alle havde haft Merkels tilgang til problemet, kunne vi have løst problemerne for længe siden, i stedet for at de nu skal tæves igennem. I øjeblikket sker der noget med europæernes holdning til flygtninge, det rører noget i os alle sammen at se folk på flugt på vore veje og jernbaner. Hun har vist sandt politisk lederskab ved at samle den følelse op. Jeg synes, hun skal indstilles til Nobels Fredspris.«

– Er hun ikke ved at splitte EU i øst og vest?

»Nej, man skal hæfte sig ved, at Polen endte med at gå frivilligt med til fordelingsplanen. Og så skal man ikke glemme, at mange af østlandene er stærkt optaget af at kunne få støtte fra strukturfonde og af den jobskabelse, det giver at være med i EU. Der er en meget stærk tiltrækning ved at være med i EU – selv Syriza i Grækenland har ikke udmeldelse af EU som svar på deres problemer. Og dermed kan nogle måske godt stemme imod, men i sidste ende har de også en stærk interesse i, at EU fungerer. Jeg håber virkelig, at der også i Danmark kommer en forståelse af, at brandslukning er kortsigtet, og at en holdbar løsning kræver et fælles europæisk asylsystem.«

– Det er vist i strid med ånden i retsforbeholdet.

»Nej, retsforbeholdet er ikke et forbehold for, at man vælger at samarbejde.«

– Men mon ikke Løkkes tilvalg af 1.000 flygtninge er truffet i Berlin?

»Antageligvis kom inspirationen ikke fra København, men det ændrer ikke ved, at han har truffet et frit valg. Og dermed er retsforbeholdet ikke krænket.«

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654