Ideer uge 42 | 2016

Aldring. Evolutionært er der ingen grund til at holde en krop over 50 år ved lige, men vi kan alligevel optimere den til at fungere i over et århundrede. Herefter er håbet ude. En ungdomseliksir findes ikke.

Af Lone Frank

De fantastiske gamle

»du vænner dig til det.« Rudi Westendorp er internationalt anerkendt aldringsforsker, og dette er det bedste, han kan give mig? Jeg har netop rundet 50, og den hollandskfødte professor ved Center for Sund Aldring ønsker mig tillykke ved at understrege, at jeg nu officielt indgår i kategorien »ældre«.

»Ja, det er typisk omkring dette skæringspunkt, vi må indse, at kroppen begynder at give op,« som han siger.

»Muskler er ømme efter aktivitet, og restituering tager i det hele taget længere tid end før. Du har sikkert allerede flere kroniske dårligdomme – jeg lægger i hvert fald mærke til dine ret stærke læsebriller.«

Tak for det. Jeg smiler lidt stramt og nævner ikke, at mine fødder altid gør ondt på grund af fremskreden slidgigt i de inderste led af begge storetæer.

Det skarpe hjørne har givet mig en akut og ikke udelukkende akademisk interesse i aldringsforskning. Jeg vil gerne vide, hvordan landskabet egentlig ser ud, og om man kommer nogen vegne med at tackle dels de individuelle sundhedsmæssige, dels de samfundsøkonomiske udfordringer, som et aldrende samfund giver. For kendsgerningen er, at vi stadig og kollektivt set bliver ældre. Den gennemsnitlige forventede levealder er i de udviklede lande steget uafbrudt siden midten af 1800-tallet, lige nu ligger den på godt 80, og den kravler op ad med to-tre år for hver ti kalenderår.

»Du husker måske, at det for 20 år siden var populært at lede efter et decideret aldringsprogram,« siger Westendorp langsomt.

Jo tak, jeg er ikke dement, men klar over, at man er gået væk fra tanken om en slags forudbestemt og genetisk kontrolleret kropslig visnen. Til gengæld taler man en del om begrebetEssential Life Span. Det er den livslængde, som evolutionen så at sige har optimeret en given art til. Der har været overlevelsesmæssige fordele i at udvikle fysiologiske mekanismer, som holder individet i form, indtil det selv har reproduceret og oplevet sit afkom reproducere. På den anden side har der ikke været et pres for videreførelse af gener, som opretholder det fysiske hylster ud over denne alder.

ForHomo sapienskan man sige, at evolutionen er ophøjet ligeglad med os over de 45-50 år, så det er her forfaldet sætter ind.

»Jeg kalder det smid-væk-kroppen,« siger Rudi Westendorp og ser meget direkte på mig.

»Aldring er et spørgsmål om slid, og det vil i praksis sige molekylært kaos.«

Her kan jeg ikke lade være med at lave et mentalt krydsklip til en samtale, jeg havde for ti år siden med en anden aldringsguru. Britiske Aubrey de Grey talte også om kaos. Ophobning af skadelige mutationer i arvemassen, tab af celler fra vigtige væv, og ansamlinger af diverse cellulært affald både inden i og uden for cellerne. Alle sammen skader, som akkumulerer, samtidig med at de biologiske mekanismer, der skal udbedre dem, bliver mindre effektive. Men den tynde mand med det tjavsede Rasputin-skæg og hans SENS Research Foundation i Californien havde visioner om udødelighed – eller i det mindste et menneskeliv på flere hundrede år.

Principielt ville der ikke være noget i vejen for at holde os kørende ved blot løbende at forhindre eller udbedre alderens skader med passende teknologiske fix. Recepten var penge og målrettet forskning, mente de Grey og lovede mig dengang, at der inden for ti år i det mindste ville være udviklet teknologier, som ville virke i mus.

»Det er ikke sket,« konstaterer Rudi Westendorp nu. Og i sin netop udkomne bog,Kunsten at blive ældre, opregner han nogle af de anti-aldringskure, man gennem tiden har håbet på, men som har skuffet. Behandling med forskellige hormoner og vækstfaktorer giver ikke noget, og selv såkaldtcaloric restriction, en slags kronisk faste, som forlænger livet drastisk hos rundorme, ser ikke engang ud til at virke på mus. I det hele taget er det, som om udødelighedsfløjen er blevet lidt svag i koderne over de senere år, mens dem, man kan kalde realisterne, har vundet frem.

Som nu for nogle uger siden da amerikanske og tyske demografer i et studie publiceret iNatureberegnede, at mennesket har en øvre »naturlig« aldersgrænse omkring de 115 år. Der bliver stadig flere, som klarer det til 100 år og lige derover, ligesom der vil være ganske få outliers som legendariske Jeanne Calment, der levede i 122 år, men kurverne fortsætter ikke opad. Som aldringsforsker Suresh Rattan fra Aarhus Universitet har formuleret det:

»Hvis du er besat af at opnå udødelighed, må du bede om den slikkepind et andet sted; spørg ikke en biogerontolog.«

Og Rudi Westendorp er enig:

»Vi kommer aldrig til en dag, hvor alderdommens kode er knækket og ungdommens kilde fundet. Der bliver tale om gradvise fremskridt med små skridt ad gangen.«

I virkeligheden betyder det mere af dét, som allerede har bragt os hertil, nemlig stadig tidligere og mere komplet opsporing og behandling af sygdomme. For det er jo ikke sådan, at vi er en kernesund aldrende befolkning. Det er rystende at høre det, men halvdelen af os har allerede som 45-årige udviklet en kronisk lidelse, og 65 procent af de 65-årige trækkes med to eller flere. Vi debuterer som syge, ti år tidligere end man gjorde for bare 25 år siden, fordi screeningsprogrammer og undersøgelser kan give os en diagnose, før vi selv mærker symptomer. Det er dét, kritikere gennem årene forarget har kaldt sygeliggørelse, og den slags kan vi regne med mere af.

Således slog en europæisk arbejdsgruppe tidligere på året alarm over tab af muskelmasse og styrke blandt ældre. Såkaldt sarcopeni. Næsten hver femte ældre europæer er ramt, og fremover forventer man en stejl stigning, som der må sættes ind overfor. De svage muskler skal opspores, før tilstanden udvikler sig, så man kan sætte ind og forhindre de fald og det funktionstab, som sædvanligvis følger.

Tilsvarende advokerer Rudi Westendorp for systematisk at screene befolkninger for forhøjet blodtryk og sætte ind med behandling tidligere end i dag. Mange går i årevis rundt uden at mærke, at der er for meget tryk på cirkulationen, og det bonner ud i forhold til stive karvægge og åreforkalkning, som igen giver risiko for hjertekarproblemer af alle slags.

»Pointen er ikke, om vi er syge, men hvordan vihardet. Folk kan sagtens have diagnoser og være i behandling, uden at de er hverken uarbejdsdygtige eller handikappede,« siger Westendorp.

Han taler i det hele taget for at forlade den ensidigt medicinske definition af sund aldring. For en del undersøgelser tyder efterhånden på, at en positiv livsholdning uafhængigt af fysik form har indflydelse på, hvordan man klarer sig selv højt op i alderen.

»Vitalitet!« siger Westendorp, som har forelsket sig i begrebet.

»Det er rimeligt at give samfund og sundhedssystem et ansvar i forhold til vores fysiske sundhed som ældre. Men vitalitet og viljen til at agere, reflektere og få noget ud af livet – det er vores eget ansvar. Og det er noget, vi bør tale meget mere om.«

Det er ganske tilfældigt, men to dage senere står jeg ansigt til ansigt med en præmieillustration af Westendorps vitale alderdom. Det er den 90-årige Sir David Attenborough. Manden, hvis langsomme og let affekterede engelske sprog har været lydsporet til BBCs stort anlagte naturudsendelser lige siden 1960erne. Han har netop afsluttet arbejdet med den seneste satsning – serienPlanet Earth II– som bliver promoveret over for verdenspressen i London.

»To nye knæ har givet mig 20 år mere,« siger en veloplagt Sir David, før vi går i gang.

Og så er han ellerspåi fire stive timer. Først er der paneldebat, hvor han udlægger de nye udsendelsers landvindinger, så giver han et langt interview til tysk fjernsyn, og endelig er der to rundbordssamtaler, hvor den gamle mand med forbavsende energi besvarer både mere og mindre intelligente spørgsmål fra udvalgte grupper af journalister.

Det er her, jeg til sidst drister mig til at spørge ham, hvordan han bærer sig ad med at holde dampen oppe. Sir David ser først uforstående på mig, men svarer så som til et barn.

»Det er jo sjovt, hver eneste dag, forstår du. Og der bliver ved at værenytat opdage.«

At være evigt frisk på forandring er også omdrejningspunktet for bogenThe 100 Year Life: Living and Working in an Age of Longevity, som udkom tidligere i år. Her optegner de britiske økonomer Lynda Gratton og Andrew Scott, hvad en forventet levealder op imod de 100 vil kræve af os i fremtiden. De påviser tørt, at pensionering, som vi kender den i dag, og flere årtiers otium vil kræve en opsparing, som de færreste kan præstere.

Nej, vi må indstille os på et langt længere liv med arbejde, og økonomerne ser for sig en tilværelse i mange stadier, hvor vi igen og igen skifter retning. Der bliver ikke bare tale om jævnlig opgradering af kompetencer, men formentlig flere på hinanden følgende karrierer.

Det lange liv vil kalde på »konstant evaluering og villighed til at forandre sit arbejde og sit selv«, som det hedder. Fra at være et spørgsmål omrecreation, afslapning, vil alderdommen blive en tid medre-creation, hvilket er præcis, hvad Rudi Westendorp talte om til afsked:

»Du er blevet 50, det er nu, du skal genopfinde dig selv.«

I det hele taget er det, som om vi befinder os midt i en interessant dyrkelse af de fantastiske gamle. Facebook flyder over af videoer med den kinesiske tidligere arbejdsmand Wang Deshun, som i år debuterede på catwalken og med sin tonede 80-årige mandekrop fik prædikatet verdens lækreste bedstefar.

Kunstscenen genopdager – eller opfinder – den 100-årige Carmen Herrera, som maler fra sin rullestol. Og den næsten mumificerede amerikanske forfatter Joan Didion betragtes som stilikon.

I udgangspunktet virker det som et positivt fokus, men der er også noget desperat og besværgende over det, for vi går ikke ind i et samfund med lutter sunde og livskraftige gamle. Hvis aldring i høj grad er båret af molekylært kaos og dermed også en stor grad af tilfældigheder, vil spredningen i, hvordan livet former sig mod slutningen, blive større, jo ældre vi bliver i gennemsnit.

»Helt sikkert,« siger Kaare Christensen, som er professor og aldringsforsker ved Syddansk Universitet.

»Vi fødes som kopier og dør som originaler. Man skal lige huske, at når Ed Whitlock i en alder af 80 løb et marathon på under tre timer, er han en ekstrem outlier, og mange på hans alder kan end ikke klare sig selv.«

Det aldrende samfund lægger også op til en voksende fysisk ulighed. Opgørelser fra Institut for Folkesundhedsvidenskab har vist, at der for de danske mænd, som er 50 i dag, er 7,1 år til forskel på den forventede levealder hos henholdsvis den fattigste og rigeste fjerdedel af befolkningen. For 30 år siden var forskellen kun 2,9 år, og ændringen afspejler en stor stigning i levealder hos de rigeste. Man kan også pege på demensområdet, hvor der ser ud til at være en bibelsk logik i spil: Til den, som har, skal mere gives.

En høj medfødt intelligens målt som IQ ser således ud til at nedsætte risikoen for at blive ramt af demens, også selvom der optræder forandringer i hjernen. Ifølge den kognitive reserveteori skyldes det, at en hjerne med større kapacitet kan modstå flere skader end en lidt mere skrabet model, inden den kognitive funktion kommer til kort.

»Jeg kan godt blive bekymret for, at vi som samfund har en alt for rigid tilgang til alder,« siger Kaare Christensen med hentydning til især pensionering og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Der tænkes i faste aldersgrænser, om det så er 67 eller 71 eller et tredje årstal, hvor diskussionen burde handle om, at aldring er forskellig.

»Men et stort problem er, at vi mangler instrumenter, der kan måle på midaldrende mennesker – som dig og mig – og give en personlig prognose for, hvordan alderdommen bliver,« fortsætter Christensen og giver et eksempel på to 60-årige i sin egen bekendtskabskreds. Der er skolelæreren, som er efterlønner, og jord- og betonarbejderen, som stadig er på arbejdsmarkedet.

»Jeg er overbevist om, at læreren sagtens ville kunne fortsætte ti år endnu og ikke behøver en overførsel, men at der faktisk ikke er mere strøm på jord- og betonarbejderen. Men jeg kan ikke vise det.«

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533