Kultur uge 42 | 2016

Minder. For 100 år siden havde vi næsten mistet de fortællinger, sange og den folklore, der levede på den jyske hede. Men verdens måske største folkemindeindsamler, Evald Tang Kristensen, dokumenterede kulturen. Hans arbejde kan nu ses på Skovgaard Museet i Viborg. »Det er uafrysteligt,« siger Søren Ryge Petersen. »Det er i verdensklasse,« siger kulturhistoriker Palle O. Christiansen.

Af Malin Schmidt

Hedens sidste fortællere

Måske er det Johanne Kirstine Pedersdatters øjne, der gør, at fotografiet af hende rammer så rent. Øjnene, der gør, at man vil vide, hvem hun er, og hvad hun tænker på. Om hun på trods af sin fremskredne alder stadig arbejder tungt foroverbøjet, eller om hun har lov til at sidde og strikke med garnnøglen fæstnet på jakken og hænderne med strikketøjet hvilende i skødet som på billedet?

Det er mere end 130 år gammelt, men det er umuligt ikke at lade sig suge ind i det. Hvem var hun, Johanne Kirstine Pedersdatter? Hvad var det for et liv, kvinden med de fine rynker omkring øjnene og de grove furer ved læberne levede på heden? Det ser koldt ud, hvor hun sidder, så koldt, at hun har bundet to tørklæder omkring sit grå hår, der er stramt friseret i en midterskilning. Det ser fattigt ud. Hendes negle er sorte, og der er snavs på ærmerne.

»Sådan er det med hvert eneste fotografi,« siger Søren Ryge Petersen. »De ser dig lige i øjnene.« Tv-værten og forfatteren sidder i haven bag Skovgaardmusset i Viborg, inden han skal holde åbningstale på udstillingenHedens ansigter. Her kan man se malerier af hedemaleren Poul Smidth og knap 30 fotografier af de hedebønder, som den verdenskendte folkemindesamler Evald Tang Kristensen opsøgte for at finde frem til de folkesagn og -viser, som hedefolket i sidste halvdel af 1800-tallet stadig fortalte til hinanden. På flere af sine ture havde han fotografen Peter Olsen med, og det er hans fotografier, der nu bliver udstillet på museet, de fleste af dem blæst op i menneskestørrelse. Det er kvinder som Johanne Kirstine Pedersdatter, pottemagere som Erik Larsen Andersen og husmænd som Laust Nielsen Klem. Portrætter, som i deres enkelhed, skarphed og detaljegrad ser så klart tilbage på beskueren, at det er umuligt ikke at blive ramt.

»Det er voldsomt. Når jeg kommer hjem, vil jeg stadig kunne huske præcis, hvordan Johanne Kirstine Pedersdatter ser ud, måske vil jeg huske hende resten af mine dage. De her ansigter og hænder står af en eller anden grund mere end 100 år efter stadig ufatteligt stærkt,« siger Søren Ryge Petersen og prøver at komme frem til, hvorfor han lige præcis har det sådan med de gamle fotografier af almindeligt arbejdende fattigfolk på den jyske hede:

Det første er helt klart øjnene. De ser lige ind i betragteren. Det næste er autenticiteten. Billedet af Johanne Kirstine Pedersdatter, født 1821, død 1898, efterlader ikke tvivl om ægtheden i billedet, som hun sidder der med sit garnnøgle og ser ind i fotografens linse. På trods af at hun allerede var næsten blind, da Evald Tang Kristensen og Peter Olsen i 1873 besøgte hende i hendes hus på Hallundbæk hede i Hodsager sogn i Midtjylland. Hun er ikke fotograferet i en arbejdssituation. Hun stiller op til portræt, men ikke som man gjorde dengang i sit bedste tøj. I stedet sidder hun i sit hverdagstøj med de arbejdsredskaber, hun nu engang brugte til daglig, og ser ind i kameraet uden at smile. På jakken sidder der små halmstrå, der ikke er blevet børstet af, på forklædet er der pletter. Det var sådan, Johanne Kirstine Pedersdatter så ud i 1873, da Evald Tang Kristensen og Peter Olsen mødte hende.

»Fotografierne handler ikke om hedens opdyrkning,« siger Søren Ryge. »De handler ikke om det ufattelige slid og slæb, de handler ikke om hosekræmmeren og Aakjær og Blicher og alt det, jeg lærte om i historieundervisningen. De handler om mennesker. Selv om jeg kender hedens historie ud og ind, og jeg har besøgt Kongenshus og Hjerl Hede mange gange, har jeg aldrig fået sat ansigt på de mennesker, der levede der. Det er det store mirakel.«

Udstillingen på Skovgaard Museet i Viborg er opstået på ryggen af dr.phil. Palle O. Christiansens bogDe forsvundne – Hedens sidste fortællerefra 2011. I bogen følger etnolog og historiker Palle O. Christiansen i folkemindesamler Evald Tang Kristensens fodspor på den store vandring på heden mellem Ringkøbing og Ulfborg i nord og mellem Ørre og Store Alhede i øst, som han foretog i 1873. Det var her, Tang Kristensen (1843-1929), der oprindeligt var skolelærer, havde mødt Johanne Kirstine Pedersdatter, for han havde hørt, at hun var en usædvanligt dygtig fortæller og visesanger, og at hun kunne en vise, som han længe havde ledt efter, nemlig den om en moder, der forvandlede sin søn til en ravn. Det var Evald Tang Kristensens mission og hans vigtigste livsopgave: at indsamle og dermed redde de sange og viser, som hedefolket havde fortalt mundtligt til hinanden i århundreder – ja, måske endda siden Middelalderen – og som han nu følte var ved forsvinde på grund af industrialisering, urbanisering og de unges foragt for det gamle.

Det var den romantiske tankegang om, at almuefolket stod for noget oprindeligt og noget urdansk, som var ved at gå tabt, som Tang Kristensen viede sit liv til, og det ofrede han sin familie på. Det ene ægteskab efter det andet forliste, et af hans børn kom på sindssygehospital, mens en anden som voksen slog hånden af ham, men indsamlingen, følte han, stod over. Familien så han mest som en velsmurt maskine i en højere sags logistiske tjeneste, som skulle sørge for, at Tang Kristensen havde rent tøj på sine ekspeditioner, eller som renskrev de noter, han sendte hjem.

Evald Tang Kristensen ville redde den skat, koste hvad det ville, som stadig var bevaret hos almuen på heden – den fattigste del af det arbejdende folk, som endnu talte lokal dialekt, som ingen uddannelse havde, og som stadig ernærede sig ved manuelt arbejde. Så han vandrede år ud og år ind på den jyske hede og besøgte dens befolkning, der boede i snavsede og iskolde huse, hvor hans drivvåde støvler aldrig nåede at tørre, og hvor ingen københavnsk professor nogensinde ville sætte sin fod. Navnlig ikke sprogprofessor ved Københavns Universitet Svend Grundtvig, der ikke selv kunne udstå lugten i de fattiges stuer, men som delte Tang Kristensens passion for almuens historier, og som derfor blev en vigtig samarbejdspartner for ham. Grundtvig forsynede Tang Kristensen med fondsmidler og videnskabelig vejledning, mens Tang Kristensen stod for alt det, Grundtvig ikke selv brød sig om, nemlig at indsamle hedefolkets historier dér, hvor de blev fortalt. 3300 mennesker nåede han at besøge igennem sit liv, 3000 viser, 1000 melodier, 2500 eventyr og 15.000 sagn plus det løse nåede han at indsamle. En indsats og en samling, som etnologen Palle O. Christiansen, der er tidligere direktør og senere seniorforsker ved Dansk Folkemindesamling, helt uden at tøve kalder for »helt ekstraordinær«, og som nu fylder hyldemeter efter hyldemeter i Det Kongelige Biblioteks kælder i København.

»Det er en kendsgerning, at han sandsynligvis står for den største enkeltmandsindsamling i Europa, i Amerika og måske også i verden,« siger han og understreger, at det ikke kun er ham selv, der anser for Evald Tang Kristensen for enestående. »Den er nummer et. Det mener alle, der er kyndige på det område,« siger Palle O. Christiansen og fortæller begejstret, at en anden årsag til, at samlingen er så unik, er, at den er bevaret stort set komplet.

»Den er ikke bombet, den er ikke brændt. Den er meget velordnet, da han selv var et stort ordensmenneske. Så ikke alene er det en enorm samling, den er også meget velbevaret,« siger Palle O. Christiansen, inden han nævner en tredje og sidste grund til samlingens enestående placering i verdens kulturarv.

»Den er indsamlet i en overgang mellem en romantisk periode og en mere videnskabelig periode, hvor Tang Kristensen bliver til en slags mellemmand, idet han udviklede en form for stenografisk system, et avanceret forkortelsessystem, som gjorde, at han kunne skrive lige så hurtigt, som folk kunne synge og fortælle. Så Tang Kristensens arbejde er af langt højere kvalitet end nogen anden indsamlers fra samme periode. Det er helt unikt at have et stof, der på den måde er 1:1,« siger Palle O. Christiansen.

I sin bog,De forsvundne,forsøgte Palle O. Christiansen at komme så tæt på Tang Kristensens rejse i 1873 som overhovedet muligt. Han krydsede 10 kildegrupper på tværs af hinanden, brugte optegnelser fra metereologisk instituts meldestation i Jylland for at se, om det regnede, var varmt eller koldt, da Tang Kristensen besøgte dem, og brugte sammen med sin kone tre sommerferier på at gå Tang Kristensens præcise rute for at lokalisere de 11 steder, hvor Tang Kristensen havde indsamlet sit materiale. For eksempel i Over Klem lidt øst for Ulfborg, hvor husmand Laust Nielsen Klem boede med sin kone på et beskedent stykke jord, som de dyrkede, og hvor de havde nogle køer og nogle får gående.

Laust Nielsen Klem, født 1807, død 1899, sidder på fotografiet på Skovgaard Museet duknakket og skeløjet foran sit hus og knuger sin stok med sine gamle, rynkede hænder. Hans hår er viltert, hans skæg stritter, hans vejrbidte ansigt har dybe furer. På skiltet ved siden af fotografiet står der, at han på et tidspunkt i sit liv havde fået en alvorlig benskade, som ikke ville læges, og som havde efterladt ham som en delvis krøbling, og som nu betød, at han gik med to stokke. Der står også, at Evald Tang Kristensen ikke brød sig synderligt om ham, fordi han havde giftet sig med en søster til Tang Kristensens far, og da Tang Kristensen senere giftede sig med fasterens datter, blev Laust Nielsen Klem desuden også hans svigerfar. Tang Kristensen skrev, som der står iDe forsvundne, at Laust ikke var dygtig, og »at han efterhånden var blevet til en sølle stakkel, der snarere var blevet hende til byrde end til medhjælp,« at han var grådig, og at han ikke havde forstand på ejendommen. Ikke desto mindre kunne han en gammel vise, om Liden Kirsten, som sandsynligvis havde rødder tilbage i Middelalderen.

»Evald Tang Kristensen var en romantisk indsamler i begyndelsen af sit virke,« siger Palle O. Christiansen og forklarer, at han ikke først og fremmest havde været interesseret i de mennesker, han besøgte.

»Han var interesseret i det stof, de her mennesker kunne fortælle, fordi han havde den ur-romantiske opfattelse af, at det, almuen fortalte, gik tilbage til Middelalderen, altså til før reformationen. Det var stoffet, der var helligt, ikke de mennesker, der fortalte, eller indsamleren, der indsamlede det. Fortællerne var bare mediet for at få adgang til stoffet,« siger Palle O. Christiansen og forklarer, at historierne ofte var analogier, der handlede om ægteskab, om at miste, om sorg og om skæbner, der gik op og ned. Om svig, om hvordan man bør opføre sig, og om kongers voldsomme adfærd.

»Men med årene blev Tang Kristensen mere interesseret i det liv, de her mennesker førte. Det kan du kalde etnografisk sociologisk – selv om han ville have hadet det ord. Nok er de her mennesker fattige, men det interessante med dem er, at de er individualister,« siger Palle O. Christiansen.

Den ene kunne mærkelige latinske navne. Den anden digtede selv. Pottemageren var en klog mand og interesseret i kemi.

»Lige så snart man får forstørrelsesglasset hen på helt almindelige mennesker, får man noget frem, som man ikke havde regnet med. Og i dette tilfælde er det altså en del af befolkningen, som hverken kan læse eller skrive, og som lever anonymt, nærmest lige som dyrene, hvilket altså ikke er negativt ment. Ofte var de kun opført med ettaller eller totaller i kirkebogen.«

På den måde har Søren Ryge Petersen måske ret. Fotografierne på Skovgaard Museet handler ikke så meget om hedens opdyrkning som om de mennesker, der beboede den. De handler ikke primært om den sandede, næringsfattige jord bevokset af lyng og revling, som i 1700 dækkede en tredjedel – eller 600.000 hektar – af Jylland, eller om hedebøndernes ufattelige slid ved dyrkningen af den. De handler ikke om Enrico Dalgas og Hedeselskabet, om deres heltebedrifter og deres jordprøver og forsøg på at bruge kalkholdig mergel til at gøde jorden med, om skinner, der skulle transportere mergel, eller om vandløb, der blev ført nye steder hen for at vande den alt for tørre jord. De handler ikke om vinden, der hver vinter tog fat i den løse jord, eller om tørken, der hver sommer udpinte den, om den ufattelige fattigdom, der fulgte almuen på heden, fordi afkastet var alt for småt til at føde en familie. Husmandsfamilierne var ofte forgældede. De skyldte penge til høkeren og til mølleren, der malede deres sparsomme korn, og til de større gårdejere, der pløjede deres jord. De ejede ikke deres egne heste til at trække landbrugsredskaberne – hvis de overhovedet brugte heste. Udgifter og indtægter gik sjældent lige op for de fattigste, de prøvede mest bare på at overleve.

Men det er ikke dét, Peter Olsens fotografier kredser mest omkring. De kredser om personerne. Om Anders Kristian Nielsen Hovstrup med de venlige øjne, det viltre hår og de buskede øjenbryn, der arbejdede som både husmand, glarmester, snedker, maler og drejer, og som fik tilnavnet Hovstrup efter det sted, hvor han var født. På fotografiet sidder han med en lille træspand med bejdse eller maling. I den anden hånd har han en pensel og ved siden af på skiltet står der, at han kendte gode almueudtryk og vendinger, og at Tang Kristensen havde moret sig kosteligt, når han fortalte. Eller om husmandskone Helen Johansdatter fra Halkærshuse, der med et skævt smil og hårtotter, der havde forvildet sig uden for tørklædet, lignede en, der kunne forstå det, der var sjovt. Hun kunne lide at synge skæmteviser, skrev Tang Kristensen – sange, der handlede om hverdagens særheder, og hun sang dem med humor, som måske, måske ikke fik hende til at glemme fattigdommen, kulden og sulten.

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533