1 Sektion uge 34 | 2016

Af Anne Knudsen

Moderne mobilisering

Vi har i denne uge fået dokumenteret, hvad alle involverede i forvejen vidste om børn af anden etnisk herkomst her til lands. En omfattende undersøgelse efter international standard har demonstreret, at børnehavebørn med ikke-vestlig indvandrerbaggrund systematisk klarer dagligdagens udfordringer dårligere end selv den dårligst præsterende gruppe etnisk danske børn, dem med de enlige mødre uden uddannelse. Femårige børn af anden etnisk baggrund præsterer som treårige børn fra danske hjem, både når det gælder evnen til at udtrykke sig sprogligt, evnen til at forstå andre børns følelser og evnen til at løse den type sociale problemer, der optræder i en børnegruppe. Indlevelsesevne og formuleringsevne er grundlæggende sociale færdigheder, og evnen til at løse problemer er noget af det mest nødvendige i dagliglivet, så førskolebørnenes uformåen udgør antagelig den gennemgående forklaring på, at større børn med anden etnisk baggrund klarer sig så dårligt i skolen.

Ved at dokumentere problemet har man taget det første skridt i retning af at løse det. Men undersøgelsen viser desværre også, at det første middel, de fleste kommer i tanker om, slet ikke er det tilstrækkelige. Og i hvert fald ikke det bedste. Politisk vil de fleste reagere på undersøgelsens mistrøstige konklusioner ved at foreslå opnormeringer og sprogligt fokus. Ingen af delene kan skade, men sagen er jo i al sin grumhed, at de børn, der er tale om, faktisk alleredeeri børnehave og vuggestue. Forskellen på dem og de andre er ikke børnehaven.

Desværre har man for længst udrettet det mest nærliggende, nemlig sørget for, at også hjemmegående indvandrerkvinders børn kommer i daginstitution. I institutionerne har man i adskillige år haft særligt fokus på sproglig stimulering. Opøvelsen af sociale færdigheder har altid været den centrale bestræbelse i daginstitutionernes pædagogik. Man gør med andre ord allerede alt det, man normalt ville finde på at gøre for at bøde på miseren.

Udmærket børnehavepædagogik og målrettede indsatser for sproglig oprustning blandt småbørn rækker nemlig kun et stykke af vejen. Det er ikke – eller i hvert fald ikke kun – på grund af børnehavernes indsats, at danske børn møder op på første skoledag med et stort og nuanceret sprog og en klar forståelse af, at andre mennesker har følelser og tanker. Det er noget, de har lært derhjemme. Alle danske forældre taler med deres børn og forklarer dem ting. Ikke altid lige tålmodigt og pædagogisk, bevares; men børnene er ikke henvist til selv at regne ud, hvad ting hedder, og hvordan verden er indrettet.

Hvad man ofte glemmer er, at danske børn ikke altid er blevet opdraget på denne måde. Det er ikke sådan, at danske fædre siden Oldtiden har siddet på gulvet og leget med lego, og danske mødre har ikke siden Arilds tid forklaret poderne, at det gør ondt på katten, hvis du trækker den i halen. Moderne dansk børneopdragelse er det foreløbige resultat af en gigantisk, folkelig mobilisering for modernitet og kvalifikation. Der er i grunden tale om det 20. århundredes form for patriotisme, en vilje til at forbedre Danmark ved at forbedre sig selv og sine børn.

Indvandrerbørnene er kun for et beskedent mindretals vedkommende deltagere i det samme projekt. Mange af deres forældre føler sig ikke animeret af modernitetens trang til stadig forbedring, og selv, når de gør, mangler mange af dem midlerne. Meget skyldes den ulyksalige skik med at hente stadig nye, ignorante fætre og kusiner til landet som forældre til stadig nye generationer. Men en del af forklaringen er også, at hovedparten af alle muslimer mener, at moderniteten er de vantros domæne og nærmestharam.

Mangler små børn sproglig stimulans derhjemme, gavner det kun begrænset, hvad der foregår i børnehaven. Hvis forældre ikke taler med deres børn, før børnene selv kan tale, bliver det aldrig godt nok. Der skal simpelthen mobilisering til, og opdragelse. Af forældrene.

 
 
 
 
Ophavsret Privatlivspolitik Generelle handelsbetingelser
Weekendavisen Pilestræde 34 DK-1147 København K. CVR: 25337654 Telefon: 33752533